Fundacja Lilium - Społeczeństwo, Historia, Sport i Turystyka na Mazowszu.

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundacja Lilium jest organizacją pozarządową, którą powołaliśmy do istnienia aby poprzez swoje działania zaspokajała potrzeby lokalnego społeczeństwa oraz wpływała na promocję walorów turystycznych i historycznych naszego regionu Mazowsza.

Pragniemy wspierać osoby najbardziej potrzebujące oraz wskazywać na nowe możliwości w zakresie poprawy jakości życia osób zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich.

Jako Fundacja ukierunkowana na promocję walorów turystycznych pragniemy krzewić piękno regionu naszych okolic Mazowsza, dążyć do rozbudowy obszarów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie by umożliwić uprawianie sportu dla każdego.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego