Aktywne Lokalnie - Fundacja Lilium - Społeczeństwo, Historia, Sport i Turystyka na Mazowszu.

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktywne Lokalnie

Działania > Realizacje w roku 2015
Od 1 września do 31 grudnia 2015 roku
realizujemy nasz projekt pod nazwą:

„Aktywne lokalnie” 

W ramach projektu zapraszamy wszystkie kobiety zamieszkałe na terenie gminy Regimin do udziału w bezpłatnych zajęciach w Centrum Aktywności Lokalnej Kobiet: Zajęcia warsztatowe z zakresu działań twórczych opartychna umiejętnościach i zdolnościach wykazywanych przez beneficjentki projektu; Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym mające na celu badanie i określenie umiejętności i zainteresowań uczestniczek projektu oraz wskazanie ich poziomu potrzeb i zaangażowania w budowanie spójności lokalnej; Udział w szkoleniu informatyczno – medialnym z obsługi sprzętu medialnego; Udział w szkoleniu z zakresu prawnych aspektów zakładania organizacji społeczno – zawodowych kobiet wiejskich np.: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.

Pod adresem www.AktywneLokalnie.lilium.org.pl szczegółowe informacje o realizacji projketu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego