Fundacja Lilium w Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej - Fundacja Lilium - Społeczeństwo, Historia, Sport i Turystyka na Mazowszu.

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundacja Lilium w Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej

Działania > Realizacje w roku 2015
Fundacja Lilium jest członkiem Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej, którą tworzy 50 organizacji pozarządowych, prowadzących szeroko rozumianą działalność edukacyjną na Mazowszu.

Celem strategicznym MSE jest integracja edukacyjnych inicjatyw pozarządowych na Mazowszu i nadanie im rozmachu, który spowoduje zmianę tradycyjnego postrzegania edukacji i uznanie jej za narzędzie rozwoju regionu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego