Ocalić od zapomnienia - Fundacja Lilium - Społeczeństwo, Historia, Sport i Turystyka na Mazowszu.

Przejdź do treści

Menu główne:

Ocalić od zapomnienia

Działania
"Ocalić od zapomnienia" to projekt realizowany przez Fundację Lilium oraz Urząd Gminy Regimin, przy współpracy z OSP Lekowo i za zgodą Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Lekowie.

Założona w 2014 roku Fundacja Lilium, jednym z celów statutowych ma za zadanie dbałość o historię, tradycję i ochronę dóbr kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, czyli w tym również pozyskiwanie środków na odnawianie zabytkowych nagrobków.

Dostrzegając potrzebę tej inicjatywy pragniemy przedstawić historię grobów znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym w Lekowie, wymagających w pierwszej kolejności prac konserwatorskich ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne oraz znaczenia pochowanych tam osób dla historii regionu.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, w pierwszej kolejności chcielibyśmy odrestaurować poniższe groby.
W kolejnych latach postaramy się sfinalizować kolejne remonty starych nagrobków, bowiem na cmentarzu jest jeszcze szereg takich, które popadają w ruinę, chociaż są cenne pod względem artystycznym i historycznym.

Jeśli chcesz wspomóc naszą akcję możesz:
  • dokonać przelewu na konto Fundacji Lilium z dopiskiem “Ocalić od zapomnienia” 25 1140 2004 0000 3002 7632 5656
  • wrzucić datek do puszki znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Regiminie

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Dzięki Państwa hojności będziemy w stanie odrestaurować groby chroniąc je od zapomnienia.

Książka "Ocalić od zapomnienia. Część I, Cmentarz w Lekowie"

W naszym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (Regimin 22, lok. 5) dla osób, które wsparły lub chcą wesprzeć naszą akcję "Ocalić od zapomnienia" dostępna jest pierwsza część książki "Cmentarz w Lekowie". Przedstawiona w niej jest historia grobów znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym w Lekowie, wymagających w pierwszej kolejności prac konserwatorskich ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne oraz znaczenie pochowanych tam osób dla historii regionu.


Franciszek Dobrzeniecki

ur. 8 września 1844 r. w Unikowie z ojca Michała, włościanina i Katarzyny ze Szczepańskich. Uczestnik Powstania Styczniowego, walczący w m.in. w oddziale Kolbego. Uczestnik bitwy pod Rydzewem (8 sierpnia 1863 r.), skąd na własnych plecach wyniósł rannego Jana Mościckiego. Za udział w Powstaniu skazany na zsyłkę na Sybir, z której do domu wracał piechotą trzy lata. Zarządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1930 r. odznaczony został Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Zmarł w 1936 r. w wieku 92 lat, jako jeden z ostatnich weteranów Powstania Styczniowego w Polsce.


Urszula Kanigowska z Gadomskich

urodzona ok. 1807 r., córka Michała Gadomskiego dziedzica Dóbr Grzybowo. W wieku 22 lat wyszła za mąż za  Michała Kanigowskiego, dziedzica z Sulerzyża, po którego śmierci powróciła do rodzinnego Grzybowa. Zmarła w 1879 r. w wieku 75 lat.


Wincenty Gutkowski

urodzony w 1838 r. , syn Ignacego Gutkowskiego, dzierżawcy dóbr we Włostach. Ksiądz, prześladowany przez władze carskie za patriotyczną postawę w czasie Powstania Styczniowego. Zmarł we Włostach w 1895 roku w wieku 57 lat.


Zofia Włodek z domu Wybicka

ur. w 1855 r. w Tylicach, córka Januarego i Honoraty z Mazowieckich, spokrewniona z Józefem Wybickim, twórcą „Mazurka Dąbrowskiego”. Wyszła za mąż ok. 1870 r. za Józefa Włodka, dzierżawcę dóbr Lekowo. Matka wieloletniego przedwojennego Prezydenta Grudziądza – Józefa Włodka. Zmarła 21 czerwca 1891 r. w Lekowie w wieku 36 lat.


Walenty Mościcki

ur. w 1806 r., właściciel Dóbr Klice. Na własny koszt wystawił oddział kawalerii powstańczej, zwanej „Złotymi Ułanami” i sam czynnie uczestniczył w walkach powstańczych na Północnym Mazowszu. Zmarł 3 sierpnia 1865 r. w wieku 59 lat. Pochowany razem z synem Janem na cmentarzu parafialnym w Lekowie.


Jan Mościcki

ur. w 1844 r., syn Walentego Mościckiego i Faustyny z Pilitowskich, właścicieli Dóbr Klice. W wieku 19 lat uczestniczył w Powstaniu Styczniowym dowodząc oddziałem „Złotych Ułanów”. Zginął w bitwie pod Rydzewem 8 września 1863 roku i został pochowany na cmentarzu w Lekowie. Wuj Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego